CZARY
    Czary występujące w grze dzielimy na dwie grupy: czary bitewne i czary podróżne.

    Wszystkie czary podróżne mają natychmiastowy efekt, czary bitewne natomiast dzielą się na działające natychmiast i działające przez dłuższy czas. Do natychmiastowych należą czary zadające bezpośrednie obrażenia, jak również Rozproszenie magii, Leczenie i Wskrzeszenie. Czary zadające obrażenia mogą razić pojedynczą jednostkę (Błyskawica), każdą jednostkę w promieniu 1 pola od miejsca rzucenia (Kula ognia, Deszcz meteorów) lub cały plac boju (Burza, Armageddon).

    Skuteczność czarów natychmiastowych zależy od mocy rzucającego. Czary długotrwałe działają przez jedną turę na każdy punkt mocy rzucającego (z paroma wyjątkami), tzn. czar rzucony przez bohatera z mocą 4 działa przez cztery tury.

    Czary dzielą się ponadto na cztery poziomy. Czary pierwszego poziomu są dostępne po wybudowaniu pierwszego poziomu Gildii Magów, drugiego poziomu po wybudowaniu drugiego poziomu Gildii, itd.

    Oczywiście, nie w każdej Gildii znajduje się każdy czar. Ponadto czarów niższych poziomów bohaterowie mogą nauczyć się w przydrożnych kapliczkach.

    Aby nauczyć się jakiegokolwiek zaklęcia, bohater musi posiadać księgę czarów. Czarodziejka i Czarnoksiężnik zawsze takową dysponują, a Rycerz i Barbarzyńca mogą sobie taką kupić w Gildii Magów za 500 sztuk złota.

    Przy każdej wizycie w Gildii Magów bohater poznaje zgromadzone tam czary. Od jego wiedzy zależy, ile razy jest w stanie użyć każdego czaru, zanim będzie musiał ponownie odwiedzić Gildię (1 użycie na każdy punkt wiedzy).


Czary Podróżne

Poziom 1

  Pokaż kopalnie - pokazuje na mapie położenie wszystkich kopalni

  Pokaż zasoby - pokazuje na mapie położenie wszystkich surowców

Poziom 2

  Pokaż artefakty - pokazuje na mapie położenie wszystkich artefaktów

  Przywołanie łodzi - przywołuje nie zajęty statek (działa tylko nad wodą)

Poziom 3

  Pokaż miasta - pokazuje na mapie położenie wszystkich miast

  Pokaż bohaterów - pokazuje na mapie położenie wszystkich bohaterów

  Identyfikacja bohatera - pokazuje ilości wojsk i statystyki wrogiego bohatera

Poziom 4

  Pokaż wszystko - pokazuje całą mapę

  Wrota do miasta - przenosi bohatera do najbliższego przyjaznego miasta

  Brama - przenosi bohatera w wybrane miejsce w zasięgu wzroku


Czary Bitewne

Poziom 1

  Spowolnienie - spowalnia wrogą jednostkę

  Ochrona - podnosi obronę jednostki o 3

  Błogosławieństwo - jednostka zadaje maksymalne obrażenia

  Klątwa - jednostka zadaje minimalne obrażenia

  Rozproszenie magii - odczynia wszystkie czary działające na jednostkę

Poziom 2

  Przyspieszenie - zwiększa prędkość jednostki

  Oślepienie - oślepia jednostkę (przestaje działać gdy zostanie zaatakowana)

  Odesłanie umarłych - niszczy wybraną grupę duchów

  Leczenie - usuwa niekorzystne czary z jednostki

  Antymagia - chroni jednostkę przed wszystkimi czarami

  Błyskawica - zadaje wybranej jednostce moc*25 obrażeń

Poziom 3

  Szał bojowy - jednostka atakuje najbliższy oddział, działa do pierwszego ataku

  Teleportacja - teleportuje jednostkę w wybrane miejsce na polu bitwy

  Paraliż - paraliżuje jednostkę (przestaje działać gdy zostanie zaatakowana)

  Burza - zadaje wszystkim jednostkom moc*25 obrażeń

  Kula ognia - zadaje wszystkim jednostkom w polu rażenia moc*10 obrażeń

Poziom 4

  Wskrzeszenie - wskrzesza jednostki z oddziału, który jeszcze istnieje

  Deszcz meteorów - jednostki w polu rażenia otrzymują moc*25 obrażeń

  Armageddon - zadaje wszystkim jednostkom na polu bitwy moc*50 obrażeń